Pokrajina in trajnostni razvoj

Pokrajina in trajnostni razvoj

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

3. MEDNARODNO KONFERENCO 

“Pokrajina in trajnostni razvoj”, ki jo bomo izvedli na daljavo.

23. in 24. 4. 2021

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju trajnostnih pristopov proučevanja pokrajine. Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje.

Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi novih metod poučevanja na daljavo. Prav tako je velikega pomena spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju trajnostnega razvoja v pokrajini ter dejavnem vključevanju v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke in usmeritve pomena razumevanja pokrajine in trajnostnega razvoja  ter njihovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženja učiteljev geografije in sorodnih ved.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili  v enem od naslednjih sklopov:

 • zavarovana območja in njihov razvoj,
 • okoljski izzivi v razvoju lokalne skupnosti,
 • biodiverziteta,
 • prilagodljivost okolja (modeli),
 • krožno gospodarstvo,
 • lokalna oskrba,
 • lokalni vodni viri,
 • lokalno je trajnostno,
 • drugi trajnostni izzivi.

Pomembni datumi:
Prispevke sprejemamo do 25. 2. 2021. Do 25. 3. 2021 boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za prijavo je 12. 4. 2021. Če je plačnik šola, je do 12. 4. 2021 potrebno poslati naročilnico na elektronski naslov info@drustvo-dugs.si.

Število mest je omejeno.
Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Več o konferenci lahko preberete na: http://trajnostni.splet.arnes.si/

Organizacijski odbor konference

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Foto natečaj “Mi v pokrajini”

Foto natečaj “Mi v pokrajini”

2. fotografski natečaj “Mi v pokrajini”

Namen

Namen natečaja je sprožati in udejanjati radovednost in iskanja ter pokazati, kako si šolska mladina in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv in jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje in interpretiranje pokrajine.

Razpisujeta ga Zveza geografov Slovenije in Društvo učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.

V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo UL, UM in UP. Natečaj je brezplačen.

Tema

Tema natečaja “Mi v pokrajini ” je pokrajina v vseh svojih razsežnostih: geografski pojav, geografski proces, odnos med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine, terensko raziskovanje pokrajine, športni, naravoslovni ali kulturni dan v pokrajini, konflikti v rabi pokrajine.

Tehnične zahteve fotografije

Fotografija mora biti v formatu JPEG v razmerju stranic 3 : 2 in ločljivosti najmanj 2100 X 1400 točk. Pošljete lahko barvne ali črno-bele fotografije. Dovoljene so vzdolžne postavitve fotografij. Prijavljene fotografije naj bodo noviteta, ki še ni bila poslana na druge natečaje. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. V prijavnem obrazcu mora biti za vsako fotografijo napisano: a) ime in priimek avtorja, b) razred/letnik, c) ime in priimek mentorja, č) elektronski naslov, d) šola in e) naslov fotografije.  Prijavni obrazec  najdete na povezavi https://www.1ka.si/a/308413

Naslov fotografije

Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko ime, poimenovanje pojava ali lokacije, pojasnilo ali opis, ki ne sme biti daljši od 10 besed.

Način sodelovanja in dostava gradiva

Na natečaju lahko vsaka šola sodeluje z največ štirimi fotografijami. Na natečaju lahko vsak študent  sodeluje z največ dvema fotografijama. Organizator jih bo sprejemal na naslov info@drustvo-dugs.si. Fotografije lahko pošlje učitelj geografije ali drug pooblaščeni učitelj na šoli. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. Če komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Objava in razstava

Poslane fotografije bodo objavljene na spletnih straneh Zveze geografov Slovenije in Društva učiteljev geografije  Slovenije. Nagrajene bodo do 3  najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji. Za ustrezno objavo bosta poskrbela ZGS in DUGS.

Nagrade

Rezultati natečaja bodo objavljeni 9. aprila 2021 v sklopu prireditve Noč geografije. Nagrajeni avtorji bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja, ostali  sodelujoči pa potrdila o sodelovanju. Mentorji in avtorji nagrajenih fotografij bodo obveščeni do 25. marca 2021.

Ocenjevalna komisija

Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizatorja in geografskih ustanov.

Ocenjevalna merila

Komisija bo fotografije vrednotila po merilih:

–              skladnost s temo;

–              kakovost;

–              sporočilo;

–              izvirnost;

–              sozvočje fotografije in naslova ter

–              namig za šolsko raziskovanje pokrajine.

Čas trajanja natečaja

Natečaj traja od 20. 11. 2020 do vključno 15. 3. 2021.

Lastništvo fotografij

Vsak mentor oz. avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za raziskovalno ali pedagoško dejavnost.

Pogoji sodelovanja

Udeleženec s prijavo na natečaj:

 • brezpogojno sprejema pravila natečaja;
 • obdrži avtorske pravice;
 • pošlje fotografije, na katerih ni obrazov ljudi ali bi se osebe lahko nedvoumno prepoznale; če pa so, mora imeti za njihovo objavo privoljenje;
 • prevzame odgovornost za vsebino in objavo, ki organizatorja te odgovornosti odvezuje;
 • dovoli najmanj enoletno objavljanje fotografij na portalu, nadaljnjo objavo pa lahko pisno prekliče na naslovu, kamor je poslal fotografije;
 • dovoli organizatorju tudi objavo fotografij, ki bodo posnete na podelitvi nagrad ali njihovem javnem predvajanju.

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor oziroma skupina avtorjev poslane fotografije in da je izvirna ter ne krši pravic tretjih oseb.

Zasebnost

Udeleženec pooblašča organizatorja in zunanje partnerje, vključene v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@drustvo-dugs.si.

Tabor DUGS Celje 2020

Tabor DUGS Celje 2020

ZADNJE OBVESTILO

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na tabor učiteljev geografije, ki bo v petek in soboto, 16. in 17. oktobra 2020, »v Celju«.

Zaradi vsem dobro znanih razmer in ukrepov bomo tabor izpeljali na daljavo.

Potrudili se bomo za dobre predstavitve, nekaj pogledov v »živo« iz Celja in seveda večerno druženje, brez katerega si ne moremo zamisliti tabora.

Povežite se na spletno stran: https://arnes-si.zoom.us/j/94727553698?pwd=ZVZyTnRHVEFqdnM0MCsvV050VDROQT09

V prilogi vam pošiljamo program tabora.

Pošiljamo vam tudi povezava do kratke (1 minuta anketa https://www.1ka.si/a/302310 in vas prosimo, da jo izpolnite pred seminarjem-taborom.

Veseli vas bomo v naši družbi.

Za dodatna pojasnila pišite na naslov DUGS-a:  info@drustvo-dugs.si

Organizacijski odbor tabora DUGS

SPOŠTOVANI,
zaradi novih omejitev, ki stopajo v veljavo smo prisiljeni prilagoditi program in izvedbo našega tabora.

Petkov in sobotni del bosta potekala na daljavo preko ZOOM-a. Vseeno se bomo potrudili za kar najbolj nazorno in celovito izpeljavo programa. Prilagodili bomo tudi višino prijavnine (10 € za člane DUGS in 15 € za nečlane).

VABILO

Vljudno vas vabimo na tabor učiteljev geografije, ki bo v petek in soboto, 16. in 17. oktobra 2020, v Celju. Tabor je obenem tudi seminar, ki ga je potrdil MIZŠ in je na seznamu izobraževanj v Katisu https://paka3.mss.edus.si/katis/ProgramPrijava.aspx?ID=4836&A=detailKP .

Prvi dan tabora je začetek ob 14.00 uri. Zbrali se bomo v Mladinskem centru, Mariborska cesta 2, Celje. Imajo veliko predavalnico, v kateri bomo lahko zagotovili razdalje med udeleženci, skladno  predpisom zaradi COVIDA-19.

Tam bomo tudi prespali (https://www.mc-celje.si/Ponudba_sob/ ) ter imeli večerjo in zajtrk.

Če bo prvi dan tabora izveden na daljavo, boste pravočasno prejeli navodila in povezavo do videokonference.

Drugi dan bo vodena ekskurzija po Celju, ki se bo zaključila predvidoma med 15:00 in 16:00. Zjutraj se bomo zbrali na parkirišču v središču mesta poleg tržnice (dodatna navodila sledijo). Če bodo ukrepi dovoljevali, bomo sobotni del tabora izvedli v živo.

Program seminarja-tabora  DUGS Celje 2020

časTemaNosilec
TEDEN PRED PRIHODOMAnketa o obravnavanju Celja in Celjske kotline pri pouku geografije v osnovnih in srednjih šolah –  v spletnem okolju https://www.1ka.si/a/302310 Prosimo, da izpolnite anketoSkorupan, Bratec Mrvar, Lipovšek 
Petek, 16.10Predavanja, delavnice, pogovor, druženje 
14.00 – 14.45Prijava  udeležencev na tabor 
14:45 – 15.00Analiza anketeIgor Lipovšek
15.00 – 15.15Pozdravni nagovor predsednika DUGS-a  in vodje tabora. 
15.15 – 16.00Degradirana območja v mestu in preučevanje njihovih vplivov.dr. Barbara Lampič in dr. Tatjana Kikec
16.00 – 16.45Kako skrbimo za kartografsko pismenost naših učencev in dijakov?dr. Karmen Kolnik
16.45 – 16.55ODMOR 
16.55 – 17.25Naravne nesreče v Celjski kotlinidr. Karel Natek
17.25 – 18.15Primeri didaktičnih pristopov, temelječih na raziskovanju mestne pokrajineIgor Lipovšek in Rožle Bratec Mrvar
18.15 – 18.30Trajnostni razvoj in mestodr. Mitja Bricelj
18.30 – 19.00ODMOR 
19.00 – 19.30Občni zbor DUGS-aIO DUGS
19.30 – 20.30Druženje in zabavni kviz s podelitvijo nagrad udeležencem.Člani organizacijskega odbora
Sobota, 17. 10.Sobotni del tabora. TERENSKO DELO NA DALJAVO 
9.00 – 9.10Nagovor podžupanjeBreda Arnšek
9.10 – 9.45  Priprava na ekskurzijo v Celje (interaktivna vsebina v spletnem okolju)dr. Stanko Pelc
9.45 – 10.00  Predstavitev dobrih praksMartina Hribernik
10.00 – 10.15Predstavitev dobrih praksTomo Golob
10.15 – 10.45  Uporabna geografija in njegova raba pri poukudr. Tatjana Kikec  in  Mirsad Skorupan
10.45 – 10.55ODMOR 
10.55 – 11.55Mesto pod mestomDr. Jure Krajšek
11.55 – 12.55Vodenje po mestuDamir Žerič, Mestni muzej Celje
12.55 – 13.30Protipoplavni ukrepi   Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženostiObčina Celje,Ana Trunkl; Direkcija za vode RS,  Alenka Zupančič
13.30 – 14.00ODMOR 
14:00 – 14.30Zaključek in ovrednotenje tabora, usmeritve za nadaljnje izobraževanjeČlani organizacijskega odbora

Možne so manjše spremembe v programu.

 Za dodatna pojasnila pišite na naslov DUGS-a:  info@drustvo-dugs.si

Organizacijski odbor tabora DUGS

Prispevki TABOR-SEMINAR DUGS Celje 2020

Avtor prispevkaGradivo, ki je predstavljeno na taboru
dr. Barbara Lampič in dr. Tatjana KikecDegradirana območja
Popisni list degradiranega območja
Popisni list degradiranega območja intervju občina
dr. Karel NatekNaravne nesreče v celjski kotlini
dr. Karmen KolnikKako skrbimo za kartografsko pismenost naših učencev in dijakov?
dr. Stanko Pelc, Tomo GolobVsa gradiva se nahajajo na tej povezavi >>>
dr. Tatjana Kikec in Mirsad SkorupanUporabna geografija
Tomo GolobRaziskovalna naloga Celje
mag. Igor LipovšekRaziskovanje mestne pokrajine
mag. Igor LipovšekKaj sporoča anketa, ki so jo udeleženci izpolnili pred začetkom

Nekaj zapisanih besed, ki so jih poslali udeleženci tabora-seminara DUGS Celje 2020

Najprej čestitke za odlično izvedbo tabora, kljub daljavi uživam kot vedno, sploh na terenskem delu.
Suzana

Najprej čestitke iz srca za vrhunsko izpeljan tabor 👍
Vem, da sta s Suzano tudi tokrat v klepetu našla minutke zase, skoraj tako kot na taboru v živo za “svež” zrak 😉
Takoj po koncu sva se pogovarjali in resnično nisva mogli prehvaliti kvalitete doživetega, pa čeprav na daleč. Počutili sva se “blizu”. Kot sem že zapisala v klepet, ste resnično presegli vsa najina pričakovanja, pa saj ne da bi naju kako leto razočarali, pa vendar… BRAVO!
Verjameva, da je delo vsakogar, ki pri tem sodeluje, odraz tega, da delate s srcem in dušo.
Takšna izobraževanja bi morala bila vzgled našim študijskim srečanjem, ki so naju letos precej razočarala – do kolen vam ne sežejo.
Čista DESETKA
Prosim te, da to sporočilo posreduješ tudi Igorju, ker nimam njegovega naslova, lahko pa tudi “staremu” predsedniku in “mladi” predsednici.
Želim ti vse dobro in upam, da se vidimo 🤗
Bojana Marin

Drugače pa bi vam želela sporočiti še to, da je bil tabor odličen. Hvala.

Hvala za vse. Častim kavico, ko bo priložnost.😊

Še enkrat hvala vsem organizatorjem tabora za dobro izvedbo in kvalitetne prispevke.
Tanja

Letos sem bila prvič z vami na tem seminarju in zagotovo ne zadnjič. Odlična izvedba.
Katja

Rrad bi še enkrat pohvalil organizacijo in izpeljavo tabora. Kljub neprijaznim okoliščinam je bil to eden boljših seminarjev, kar sem se jih udeležil v zadnjih letih. Kljub temu, da sem iz Celja (ali pa prav zato) sem spoznal veliko novega o našem mestu.
Čestitke vsem predavateljem.
Sandi

Bilo je zelo, zelo dobro za takšne razmere. Hvala!
Tina

Prvič sem bila na tem taboru. Bile so zelo zanimive teme in predavatelji strokovni. Res bi se rada sprehodila po Celju in ga bolje spoznala. 🙂 Pri nas prof. zgodovine pelje dijake na ekskurzijo v Celje.
Petra

Zbornik mednarodne konference “Podnebne spremembe”

Zbornik mednarodne konference “Podnebne spremembe”

Društvo učiteljev geografije Slovenije je uspelo mednarodni konferenci dodati še tiskano obliko zbornika. V njem so poleg vnaprej poslanih strokovnih prispevkov tudi zaključki konference, ki dajejo smernice za razvoj pouka o podnebnih spremembah.

Soorganizatorji: konference so bili Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Komen in Osnovna šola Komen. V zborniku, ki ga je uredil in oblikoval Mirsad Slorupan, je 287 strani strokovnega besedila in program konference. Svoje izkušnje je v obliki recenziranih prispevkov predstavilo 38 učiteljev.

Uvod Podnebne spremembe in vloga lokalne skupnosti je prispeval dr. Mitja Bricelj z MOP RS. Evropske makroregionalne strategije za nove generacije je predstavila Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka makroregionalnih strategij EU, Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mladi in prilagajanje na podnebne spremembe je bil naslov predavanja dr. Metke Gorišek, državne sekretarke, MOP RS.

Mednarodni prispevek so bili referati Izobraževanje za upravljanje z vodnimi viri, obalo in morjem – prof. Michael Scoullos, Globalno partnerstvo za vode Sredozemlja, predsednik/GWP MEDITERRANEAN, Grčija; Sodelovanje z mladimi v porečju Donave – Susanne Brandstetter, Mednarodna Komisija za varstvo reke Donave, vodja sodelovanja z javnostjo, Avstrija; Vloga Parlamenta mladih Savskega porečja – Dragan Željko, Mednarodna komisija za Savski bazen, izvršni sekretar, Hrvaška; Lažne novice in resničnost o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju – dr. Renato R. Colucci, ISMAR Trst.

Poleg učiteljev so referate prispevali predavatelji Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, Zavoda za gozdove Slovenije, Visoke šole za varstvo okolja Velenje in Agencije RS za okolje.

DUGS se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference, 4. in 5. junija 2021, z naslovom “Trajnostni razvoj v pokrajini”.

Zaključek konference “Podnebne spremembe”

Zaključek konference “Podnebne spremembe”

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 5. in 6. junija uspešno izpeljalo mednarodno konferenco Podnebne spremembe. Na njej je 51 predavateljev iz sedmih evropskih držav predstavilo referate o poučevanju o podnebnih spremembah v osnovnih in srednjih šolah.
Tuji predavatelji so predvsem poudarjali pomen mednarodnega povezovanja šol in državljanov. Domači predavatelji so predstavili združenja in institucije, ki šolam lahko pomagajo pri nazornem in ustvarjalnem pouku o podnebnih spremembah, učitelji pa so pokazali izvirne načine pouka in terenskih raziskav, s katerimi učenci in dijaki prepoznavajo vpliv podnebnih sprememb na domačo pokrajino.
Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko je človek s svojo dejavnostjo prispeval k podnebnim spremembam in koliko lahko vpliva na zaviranje in spreminjanje ter koliko se jim lahko s svojo dejavnostjo prilagaja.
Za družabnost so poskrbeli s kvizom, v katerem je najboljši vseznalec in poznavalec Krasa ter delovanja DUGSA osvojil kraški pršut.
Na spletni strani konference je na voljo program, gradivo in bogato ilustrirani zbornik na 293 straneh.

Društvo se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference z naslovom “TRAJNOSTNI RAZVOJ V POKRAJINI”, ki ga načrtujemo 4. in 5. junija 2021.

Del udeležencev mednarodne konference, ki so z referati obogatili slovenski pedagoški prostor.