Večernica – Poplave 2023

V četrtek, 30. 11. 2023, smo imeli izredno geografsko večernico na temo Poplave 2023. Predavatelj je bil tokrat geograf in hidrolog g. Janez Polajnar, ki deluje na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Predstavil je vremensko ozadje letošnjih poplav, vpliv podnebnih sprememb na pogostost poplav, druge vzroke za nastanek visokih voda. Poplae v Sloveniji je razložil z vidika evropskega prostora in podal smernice za ravnanje v bodoče. Predavanje je bilo prilagojeno na način, da tematiko lahko razumljivo predstavimo tudi učencem in dijakom. Posnetek predavanja si lahko ogledate >>>, PPT predstavitev bomo dodali v kratkem.

Večernico je vodila Andreja Bečan

5. fotografski natečaj »Mi v pokrajini«

Namen
Namen natečaja je spodbuditi in udejanjati radovednost ter pokazati, kako si učenci, dijaki in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv, jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje ter interpretiranje pokrajine.

Natečaj razpisujeta Zveza geografov Slovenije in Društvo učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.
V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo ter drugih podobnih smeri vseh fakultet in samostojnih visokošolskih zavodov. Natečaj je brezplačen.

Tema
Tema natečaja »Mi v pokrajini« je pokrajina v vseh svojih razsežnostih: geografski pojav, geografski proces, odnos med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine, terensko raziskovanje pokrajine, športni, naravoslovni ali kulturni dan v pokrajini, konflikti v rabi pokrajine ipd. Skladno s temo natečaja mora fotografija vključevati vsaj sledove človeka v pokrajini.

Tehnične zahteve fotografije
Fotografija mora biti v formatu JPEG z ločljivostjo najmanj 2100 x 1400 točk (3 MP). Pošljete lahko barvne ali črno-bele fotografije. Dovoljene so vzdolžne in pokončne postavitve fotografij. Razen osnovne obdelave barv, fotografije ne smejo biti fotomontaža, kolaž ali kako drugače obdelane. Prijavljene fotografije naj bodo noviteta, ki še ni bila poslana na druge natečaje. Fotografije, ki niso v skladu s temo in pravili natečaja, bodo izločene.

V prijavnem obrazcu mora biti za vsako fotografijo napisano:
a) ime in priimek avtorja,
b) razred/letnik,
c) ime in priimek mentorja,
č) elektronski naslov,
d) šola in
e) naslov fotografije.
Prijavni obrazec izpolni učitelj mentor. Dostopen je na povezavi https://1ka.arnes.si/a/c833f7e4.

Naslov fotografije
Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko ime, poimenovanje pojava ali lokacije, pojasnilo ali opis ipd. Naslov ne sme biti daljši od 6 besed.

Način sodelovanja in dostava gradiva
Na natečaju lahko vsaka šola sodeluje z največ štirimi fotografijami, vsak študent pa z največ dvema. Organizator jih bo sprejemal na naslov info@drustvo-dugs.si. Fotografije lahko pošlje učitelj geografije ali drug pooblaščeni učitelj na šoli. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. Če komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve zavrne.

Objava in razstava
Poslane fotografije bodo objavljene na spletni strani Društva učiteljev geografije Slovenije. Nagrajene bodo do 3 najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji. Za ustrezno objavo bo poskrbel DUGS.

Nagrade
Rezultati natečaja bodo objavljeni 10. aprila 2024 v sklopu prireditve Noč geografije. Nagrajeni avtorji bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja, ostali sodelujoči pa potrdila o sodelovanju.

Ocenjevalna komisija
Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizatorja in geografskih ustanov.

Ocenjevalna merila
Komisija bo fotografije vrednotila po merilih:
– skladnost s temo »Mi v pokrajini«,
– kakovost,
– sporočilna vrednost,
– skladnost fotografije in naslova.

Čas trajanja natečaja
Natečaj traja od 6. 11. 2023 do vključno 8. 3. 2024.

Lastništvo fotografij
Vsak mentor oz. avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za raziskovalno ali pedagoško dejavnost.

Pogoji sodelovanja
Udeleženec s prijavo na natečaj:
• brezpogojno sprejema pravila natečaja;
• obdrži avtorske pravice;
• pošlje fotografije, na katerih ni obrazov ljudi ali bi se osebe lahko nedvoumno prepoznale; če pa so, mora imeti za njihovo objavo privoljenje;
• prevzame odgovornost za vsebino in objavo, ki organizatorja te odgovornosti odvezuje;
• dovoli najmanj enoletno objavljanje fotografij na portalu, nadaljnjo objavo pa lahko pisno prekliče na naslovu, kamor je poslal fotografije;
• dovoli organizatorju tudi objavo fotografij, ki bodo posnete na podelitvi nagrad ali njihovem javnem predvajanju.

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor oziroma skupina avtorjev poslane fotografije in da je izvirna ter ne krši pravic tretjih oseb.

Zasebnost
Udeleženec pooblašča organizatorja in zunanje partnerje, vključene v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@drustvo-dugs.si.

OBVESTILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) pripravlja konferenco z naslovom »KMETIJSTVO IN PREHRANA«  31. 5. in 1. 6. 2024 v Ormožu.

Prijave so mogoče prek sistema KATIS (število mest je omejeno): https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Za prijavo vašega prispevka na konferenco “KMETIJSTVO IN PREHRANA” je potrebno izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC https://1ka.arnes.si/a/9fd67571.

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) je 15. 1. 2024. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Več o konferenci preberite na https://geokmetijstvo.splet.arnes.si/

Prosimo tudi vse, ki ste se že prijavili prek Katisa, da izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC https://1ka.arnes.si/a/9fd67571 .

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor konference

Po Lipovškovem taboru 2023

Na Lipovškovem taboru Prekmurje in Porabje 2023 rekordna udeležba

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 13. in 14. oktobra 2023 organiziralo tradicionalni seminar Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023, ki se ga je udeležilo rekordno število osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev geografije. Na skrajnem severovzhodu Slovenije, v Hodošu, se jih je zbralo kar 89.

Prvi del seminarja je bil izveden na daljavo, in sicer preko ankete, s katero so organizatorji želeli dobiti vpogled, v kolikšni meri in na kakšen način se učitelji pri svojem pouku spopadajo s poučevanjem geografskih tematik o Prekmurju ter slovenskem Porabju.

Po petkovem prihodu v Mladinski dom Hodoš in uvodnem nagovoru predsednice DUGS Nataše Mrak so se začela predavanja o aktualnih geografskih tematikah lokalnega okolja in širše. Dr. Karel Natek je predstavil nekaj zanimivih dejstev o poletnih poplavah v Sloveniji, o pomenu upravljanja z vodami je spregovoril dr. Mitja Bricelj. Krajinski park Goričko je zastopal geograf Tomaž Koltai. Dr. Jurij Senegačnik je s svojimi letalskimi fotografijami in posnetki Prekmurja ponudil nekoliko drugačno perspektivo pokrajine, dr. Tatjana Kikec pa je predstavila novosti na portalu Uporabna geografija. S področja šolske geografije so kolegice predstavile nekaj uporabnih primerov dobre prakse – Tina Šlajpah družabno igro Z igro po zamejstvu, Monika Hajdinjak mobilno kolesarsko učno pot po občini Cankova, Ester Mrak pa šolsko meteorološko hiško. Popoldanski del je sklenila Mojca Janžekovič z analizo anketnega vprašalnika, ki so ga udeleženci reševali pred prihodom na tabor. Program tabora je dostopen na povezavi: https://www.drustvo-dugs.si/5634-2/

V poznih popoldanskih urah je sledila svečana podelitev priznanj DUGS, ki jih društvo podeljuje vsaki dve leti. Prejemnike priznanj tokratne in preteklih podelitev si lahko ogledate na povezavi: https://www.drustvo-dugs.si/o-drustvu/priznanja/.

DUGS je proslavil svojo 25-letnico obstoja in udeležence pogostil s tipično prekmursko večerjo – bogračem.

V večernih urah so se geografi ob navdihujoči in predani razlagi dr. Igorja Žiberne podali v oddaljene svetove vesolja. Nebo je bilo jasno, večer pa ne prehladen, zato je bilo moč precej časa vztrajati pri opazovanju nočnega neba. S teleskopom so opazovali nekatere takrat vidne planete, npr. Jupiter in Saturn, in zvezde, s prostim očesom pa našteli kar nekaj zveznih utrinkov. Drugi del večera se je nadaljeval ob zabavnem geografskem kvizu, ki ga je pripravil kolega Matej Matkovič. Smeha in zabave ni manjkalo, učitelji pa so dokazali, da znajo biti, ko gre za točke, podobno borbeni kot učenci.

V soboto je sledil terenski del programa. Pod vodstvom Draga Balajca, Tomaža Koltaija (KP Goričko) in Laure Ostrič je pot najprej vodila v Porabje. V Andovcih je na domačiji ob Malem Triglavu trenutni položaj porabskih Slovencev predstavila Silva Eőry, v Monoštru je sledil ogled Muzeja Avgusta Pavla, ki je edini slovenski muzej na Madžarskem. Po krajšem postanku v Gornjem Seniku je pot vodila nazaj v Slovenijo. Udeležence tabora je prijetno presenetil sprejem v Lončarovcih, v eni od najmanjših vasi na Goričkem, kjer so domačini spekli kostanj, Tomaž Koltai pa je predstavil tematsko pot po močvari Lončarevci, ki je primer dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo in stroko. Zadnji strokovni postanek terenskega dela je bil v Prosenjakovcih, kjer stoji in deluje reformirana kalvinska cerkev. Njen predsednik, Geza Kočan, je navzoče seznanil z njenim trenutnim položajem, predsednica madžarske samoupravne skupnosti Moravske Toplice, Szuza Vogrinc, pa je predstavila položaj in aktualno problematiko madžarske narodne skupnosti v tem delu Prekmurja.

Vabljeni k ogledu foto utrinkov: https://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/nggallery/all/lipovskov-tabor-prekmurje-porabje-2023

Prispevek pripravila: Kristina Šturm

Forum za Muro

Sodelovanje DUGS-a na 4. Forumu za Muro

V torek, 26. septembra 2023 je v kongresni dvorani hotela Radin v Radencih potekal 4. Forum za Muro. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor RS v sodelovanju z Zveznim ministrstvom Republike Avstrije za kmetijstvo in gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo ter v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za reko Muro.

Forum je inovativna oblika sodelovanja z udeležbo vodnih uprav in ostalih deležnikov, namenjena vključujočemu čezmejnemu trajnostnemu upravljanju mednarodnega porečja Mure.

Osrednja tema dogodka je bila avgustovska ujma, ko je v relativno kratkem času padla izredno velika količina padavin, kar je močno povečalo pretok vode reke Mure, ki so močno presegle izmerjene najvišje pretoke v preteklosti. Kljub izrednemu dogodku sta obe strani s hitrim ukrepanjem situacijo dobro obvladovale, s čimer so preprečili hujše, je pa vseeno nastala precejšnja škoda tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani. Udeleženci foruma so se strinjali, da bo z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda, potrebno še boljše sodelovanje in usklajevanje ukrepov vseh deležnikov tako na lokalni kot tudi na regionalni in čezmejni ravni, prav tako pa se bo potrebno boljše pripraviti na tovrstne dogodke, ki bodo kot kaže vse pogostejši.

V drugem delu foruma je bila s strani predstavnika Inštituta za vode Republike Slovenije predstavljena vizija sodobne Mure. V njej je bilo izpostavljeno povečanje vodne varnosti Pomurja in poudarjeno, da je vodi potrebno dati več prostora, zagotoviti bogatenje podtalnice, vzpostaviti modro-zelene koridorje in izvesti številne večnamenske ukrepe. Z navedenimi ukrepi bi povečali vodno, prehransko, energetsko in podnebno varnost Pomurja.

Na forumu je aktivno sodelovalo tudi Društvo učiteljev geografije Slovenije, njegova predstavnica dr. Tatjana Kikec je v svoji predstavitvi spregovorila o nujnosti krepitve osveščanja in izobraževanja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavila je različne aktivnosti kot so postavitve oznak visokih voda in organizacija mednarodnih konferenc, na katerih učitelji predstavijo svoje delo z učenci/dijaki na šolah. Izpostavila je, da šole predstavljajo pomembne lokalne centre znanje, ki jih je potrebno vključiti v načrtovanje in izvajanje lokalnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe in njihove posledice. Predlagala je tudi, da se te vsebine dodatno vključi in nadgradi pri prenovi učnih načrtov za osnovno in srednje šole ter gimnazije, aktivno pa je potrebno spodbujati tudi povezovanje šol za te vsebine v porečju Mure na čezmejni ravni.   Zaključki foruma bodo med drugim poslani tudi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pripravila: Tatjana Kikec

Avtorja fotografij: Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan

Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023

VABILO

Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023
Učitelje geografije v osnovnih in srednjih šolah vabimo na tabor, seminar DUGS, ki bo potekal 13. in 14. oktobra 2023 na območju Prekmurja in Porabja.
S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, predavanja in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Prekmurja in Porabja.
Pričetek: petek, 13. oktobra, ob 14.00 v Mladinskem domu Hodoš (46.841744, 16.335730).
Zaključek: sobota, 14. oktobra, med 15.30 in 16:00.
V ceno kotizacije je zajeto: organizacija in izvedba tabora-seminarja, vodenje ekskurzije, seminarsko gradivo, topli napitki in prigrizki v odmorih, avtobusni prevoz po Prekmurju in Porabju (če bomo dobili prevoznika).
Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, se morate prijaviti prek sistema Katis (plačnik šola ali kot samoplačnik). Za vse druge, ki bi želeli priti na tabor, je tretja možnost. Pišite na spodnji e-naslov in se bomo dogovorili.
Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno obutev za hojo po terenu.
Udeležence prosimo še za sodelovanje v kratkem vprašalniku (30 sekund) za potrebe tabora (nočitev, kapacitete so omejene, prehrana, način plačevanja): https://1ka.arnes.si/a/50af508b. Vsi, ki ste se prijavili prek Katisa, obvezno morate izpolniti še ta vprašalnik. Za nastanitev v Mladinskem domu Hodoš potrebujete osebni dokument (osebna ali potni list).

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: info@drustvo-dugs.si ali mirsad.skorupan@guest.arnes.si.

Vabljeni!
Organizacijski odbor tabora

PROGRAM Lipovškov tabor – Pomurje-Porabje 2023 (možne so manjše spremembe v programu)

Čas Tema Nosilec
TEDEN PRED PRIHODOM Anketa o obravnavanju Prekmurja in Porabja pri pouku Nataša Mrak, Mojca Janžekovič, Mirsad Skorupan
Petek, 13. 10. 2023 Predavanja, delavnice, pogovor, druženje  
14.00 – 14.30 Prihod udeležencev in prijava. Lokacija: 46.841744, 16.335730 Mladinski dom Hodoš
14.30 – 15.05 Konfluence (na terenu) Vsi prisotni
15.05 – 15.15 Nagovor predsednice DUGS Nataša Mrak
15.15 – 15.30 Poletne poplave v Sloveniji 2023 dr. Karel Natek
15.30 – 15.40 Voda in meje dr. Mitja Bricelj
15.40 – 15.55 Krajinski park Goričko Tomaž Koltai
15.55 – 16.10 Razvoj kmetijstva na zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko dr. Saša Štraus
16.10 – 16.25 Posodobljena Uporabna geografija – uporabniku prijaznejša in uporabnejša dr. Tatjana Kikec
16.15 – 16.25 Pogled na Prekmurje z višin dr. Jurij Senegačnik
16.25 – 16.50 Odmor  
16.50 – 17.00 Pogled na Prekmurje z višin dr. Jurij Senegačnik
17.00 – 17.10 Predstavitev dobrih praks. Z igro po zamejstvu. Tina Šlajpah
17.10 – 17.20 Predstavitev dobrih praks. Kolesarska pot. Monika Hajdinjak
17.20 – 17.30 Predstavitev dobrih praks. Šolska meteorološka hiška. Ester Mrak
17.30 – 17.40 Analiza anketnega vprašalnika Mojca Janžekovič
17.40 – 18.00 Odmor  
18.00 – 18.40 Podelitev priznanj vsi
18.40 – 19.30 Pogostitev ob podelitvi priznanj DUGS Vabi in plača DUGS
19.30 – 21.30 Opazovanje nočnega neba dr. Igor Žiberna
21.30 – … Večerno druženje  vsi
Sobota, 14. 10. 2023 Ekskurzija s terenskim delom  
8.00 – 8.30 Zajtrk za tiste, ki spijo v Mladinskem domu Hodoš  
8.30 – 8.45 Odhod izpred Mladinskega doma Hodoš  
8.45 – 14.30 Prekmurje in Porabje – terensko delo Drago Balajc, Tomaž Koltai, Laura Ostrič,
14.30 – 15.30 Kosilo in zaključki tabora  

PROGRAM pdf