Akcijski dan za Muro

Akcijski dan za Muro

Akcijski dan za Muro

V Društvu učiteljev geografije Slovenije smo v sodelovanju z Okoljskim izobraževalnim centrom iz Avstrijske Štajerske (UBZ – Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark) organizirali Akcijski dan za Muro 2024 – Aktionstag für die Mur, ki je potekal v ponedeljek, 10. junija 2024 v avstrijski Radgoni v Areni na Muri ter v bližnjem mestnem parku.

Prireditev je bila organizirana pod okriljem Stalne avstrijsko-slovenske komisije za Muro, ki deluje v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor. Namenjena je bila čezmejnemu povezovanju in sodelovanju slovenskih ter avstrijskih šol v regiji s ciljem izobraževanja in ozaveščanja pomena skupne reke in njenem skupnem upravljanju ter prilagajanju podnebnim spremembam. 

Na slovenski strani so sodelovali učenci iz OŠ Gornja Radgona in OŠ Cankova ter na avstrijski strani učenci iz Mittelschule Bad Radkersburg. Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine, v vsaki skupini so bili učenci iz vseh treh šol, komunikacija med njimi je potekala v nemščini in slovenščini. Delo je potekalo v obliki tematskih delavnic z naslovi: Voda ima moč, Vse teče, Pogled pod vodo in Biosferni park. Vsa gradiva za izvedbo delavnic so bila pripravljena dvojezično.

Za sodelujoče učenke in učence je bil to prav poseben dan. Neposredno na terenu so spoznavali vodni in obvodni svet ob Muri, spoznali so moč vode, pokukali so pod vodno gladino, v mislih so se prepustili njenemu toku, spoznali pa so tudi pomen biosfernega parka. Učenke in učenci so pri delu zelo uživali ter pri tem sklepali nova prijateljstva. Več o izvedenih aktivnostih si lahko ogledate v kratkem videoposnetku: https://youtu.be/eT20bGeqlgY

Prireditev bo pripomogla k aktualizaciji učnih programov in vsebin za skupno mednarodno reko in bo postala tradicionalna. Prihodnje leto se bodo slovenski in avstrijski učenci srečali na slovenski strani.

Pripravila: Tatjana Kikec

Foto: Tatjana Kikec

 

Konferenca “Kmetijstvo in prehrana” je uspešno zaključena

Konferenca “Kmetijstvo in prehrana” je uspešno zaključena

Konferenca Kmetijstvo in prehrana

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 31. 5. in 1. 6. 2024 uspešno izpeljalo 6. nacionalno konferenco z naslovom »Kmetijstvo in prehrana« v Ormožu.

Vabljeni predavatelji Oddelkov za geografijo ljubljanske in mariborske univerze (dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Blaž Repe, ddr Ana Vovk), Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (dr. Matej Gabrovec, Anja Trobec), predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije (Tomaž Cunder) ter predstavnica Slovenske turistične organizacije (Maša Klemenčič) so predstavili sodobne poglede na kmetijstvo in prehrano. Predstavljene vsebine so lahko učiteljem v pomoč pri nazornem poučevanju in drugih dejavnostih povezanih s kmetijstvom in prehrano.

Učitelji so z referati predstavili izvirne načine pouka, medpredmetnega in medšolskega povezovanja ter projektnega dela. Referati so zbrani v 210 strani obsežnem zborniku, za katerega je uvod napisala dr. Eva Konečnik Kotnik.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava o večnih temah: koliko človek s svojo dejavnostjo na področju kmetijstva vpliva na pokrajino, koliko smo samooskrbni, kakšno hrano jemo …

Sobotni del konference je potekal na Učnem poligonu za samooskrbo Dole, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ddr. Ane Vovk ogledali učni poligon, se seznanili z načinom permakulture, celostno samooskrbo ter začutili sodelovanje kmetovalcev v lokalnem okolju.

Na spletni strani konference https://geokmetijstvo.splet.arnes.si/   je na voljo program, gradivo, foto galerija ter zbornik

V DUGS se že pripravljamo na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Promet in energetika,” ki jo načrtujemo 30. in 31. 5. 2025 v Ljubljani ali njeni bližnji okolici.

Pripravila: Nataša Mrak

Fotografije: dr. Tatjana Kikec

Akcijski dan za Muro 2024

Akcijski dan za Muro 2024

Zaradi slabe vremenske napovedi in visokega vodostaja Mure smo dogodek prestavili za en teden in ga bomo izvedli v ponedeljek, 10. junija 2024. 
 

Akcijski dan za Muro

Društvo učiteljev geografije Slovenije organizira v sodelovanju z Okoljskim izobraževalnim centrom iz Avstrijske Štajerske (UBZ – Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark) Akcijski dan za Muro – Aktionstag für die Mur, ki bo potekal v ponedeljek, 3. junija 2024 v avstrijski Radgoni v Areni na Muri ter v bližnjem mestnem parku.

Dogodek je organiziran pod okriljem Stalne avstrijsko-slovenske komisije za Muro in je namenjen čezmejnemu sodelovanju slovenskih in avstrijskih šol v regiji. Dogodek bo postal tradicionalen in bo prihodnje leto potekal predvidoma maja na slovenskih strani. Cilj dogodka je izobraževanje in ozaveščanje o pomenu skupne reke in njenem skupnem upravljanju ter prilagajanju podnebnim spremembam. Več o samem dogodku in programu najdete v vabilu in na plakatu.

Tatjana Kikec

koordinatorica dogodka na slovenski strani

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2024-2025

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2024-2025

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

člani programskega in organizacijskega odbora izobraževanja DUGS sporočamo, da smo tudi za šolsko leto 2024/2025 pripravili izobraževalne vsebine, ki jih je odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter so vpisana v prijavni izobraževalni sistem Katis. Ko se prijavite v Katis, izberite šolsko leto 2024/2025. Nato izberite Izvajalca: DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE in se vam bodo prikazala vsa izobraževanja DUGS.
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

Ker se bliža čas, ko morajo učitelji na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Obvestilom lahko sledite tudi na spletni strani DUGS: http://www.drustvo-dugs.si/ ter na FB >>

  Naslov izobraževanja  Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izpeljave Kotizacija za udeleženca iz VIZ  
1 LIPOVŠKOV TABOR – BELA KRAJINA 04.10.2024 11.10.2024 – 12.10.2024
Semič 37,10  
2 KONFERENCA “PROMET IN ENERGETIKA” 20.05.2025 30.05.2025 – 31.05.2025 Ljubljana 34,29  
3 RAZISKOVANJE VODNEGA IN OBVODNEGA SVETA 01.04.2025 12.04.2025 – 26.04.2025 Ljubljana 29,03  
4 VKLJUČEVANJE GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS) V POUK GEOGRAFIJE 30.10.2024 16.11.2024 – 28.11.2024 Ljubljana 31,01  
dr. Hartwiga Haubricha

dr. Hartwiga Haubricha

Točno pred dvajsetimi leti, 6. maja 2004 popoldne, v času zgodovinskega včlanjenja Slovenije v Evropsko unijo, smo v organizaciji Društva učiteljev geografije Slovenije slovenski šolski geografi na Poljanski gimnaziji v Ljubljani na prisrčni slovesnosti  gostili prof. dr. Hartwiga Haubricha iz nemškega Freiburga. Med nas je prišel kot nekdanji dolgoletni in zaslužni predsednik mednarodne komisije IGU za geografsko vzgojo in izobraževanje. Kot nosilec mednarodnega projekta Moja prihodnost v Evropi nam je predaval o Novi Evropi in organiziral aktivno sodelovanje dijakov in dijakinj ter profesorjev geografije iz Slovenije v obliki pisnih, doma in v tujini objavljenih prispevkov. Prof. dr. Hartwigu Haubrichu je DUGS za izjemne dosežke na področju šolske geografije in za zgledno sodelovanje s slovensko šolsko geografijo podelil posebno priznanje Blaža Kocena. Profesor, ki se ga vedno radi spominjamo, preživlja svojo starost umsko čil na svojem domu v kraju St. Peter pri Freiburgu.

Dr. Jurij Kunaver in Rožle Bratec Mrvar

Zaključek 5. foto natečaja “Mi v pokrajini”

Zaključek 5. foto natečaja “Mi v pokrajini”

V sredo, 10. 4., je v okviru Noči geografije potekala razglasitev zmagovalnih fotografij na 5. foto natečaju Mi v pokrajini. Na natečaj se je javilo kar 127 fotografij, ki so skozi oči osnovnošolcev in srednješolcev z različnih zornih kotov nagovarjale tako naravno- kot družbenogeografske procese v pokrajini.

Na videokonferenčni prireditvi je sodelovalo 55 udeležencev.

Vse sodelujoče fotografije so na ogled v zavihku FOTOGALERIJA, predstavitev z nekaj podatki o letošnjem natečaju ter s pohvaljenimi in zmagovalnimi fotografijami pa je na voljo tukaj >>>.

Kristina Šturm, vodja foto natečaja