Društvo učiteljev geografije Slovenije je 2. in 3. junija uspešno izpeljalo 5. mednarodno konferenco »Turizem« v Rogaški Slatini.

Vabljeni predavatelji iz vseh treh slovenskih univerz ter vabljeni predavatelji iz Avstrije, Hrvaške in Srbije so predstavili razvoj turizma, njegov pomen in vpliv na človeka in pokrajino. Predstavljene vsebine lahko šolam pomagajo pri nazornem poučevanju in drugih dejavnostih povezanih s turizmom.

Skupinska slika udeležencev konference.            

Konference se je udeležilo 88 učiteljev iz osnovnih in srednjih sol.

Učitelji so z referati in plakati predstavili izvirne načine pouka, medpredmetnega in medšolskega povezovanja ter projektnega dela. Referati so zbrani v 360 strani obsežnem zborniku, za katerega je uvod zapisal vodja strokovnega odbora konference dr. Anton Gosar.

Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak

Vodja strokovnega odbora dr. Anton-Gosar predstavlja zbornik konference.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko človek s svojo dejavnostjo na področju turizma vpliva na pokrajino.

Vabljeni predavatelji so učiteljem dali tudi napotke za nadaljnje delo na področju turizma.

Učitelji so v dveh dnevih predstavili številne pristope poučevanja o turizmu.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.                

   

V večernih urah je v Aninem dvoru potekala pogostitev, ki je bila priložnost tudi za praznovanje 25. obletnice delovanja društva.

V času odmorov so učitelji lahko navezovali stike in izmenjevali izkušnje.

V času večerne pogostitve se je nadaljeval sproščen klepet.

V soboto pa nas je ob zaključku konference po Rogaški Slatini popeljala kolegica Vesna Zagoda Peperko.

Drugi dan konference na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

Plakatna predstavitev prispevkov.          

Ob zaključku konference smo spoznali Rogaško Slatino.

Za pomoč pri izvedbi konference se zahvaljujemo VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in kolegu Igorju Baharju za možnost izvedbe sobotnega dela na šoli.

Na spletni strani konference https://geoturizem.splet.arnes.si/  je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik. 

Izpostavljamo nekatere zaključke konference:

  1. Turizem moramo razumeti kot gospodarsko dejavnost, ki naj bo v dobrobit naravi in družbi.
  2. Odgovorni turizem temelji na geografskih značilnostih pokrajine in upošteva ranljivost te pokrajine.
  3. Turizem naj temelji na lokalnih posebnostih, ki jih povezujemo z regionalno dimenzijo.
  4. Odgovorni turizem naj upošteva zmanjševanje ogljičnega odtisa.
  5. Šole z mentorji in učenci so ključni dejavnik pri trajnostnem razvoju domačega okolja v okviru turizma.
  6. Pri prenovi učnih načrtov v sklopu geografije naj kreatorji procesa prenove upoštevajo tudi vsebine mednarodnih konferenc Društva učiteljev geografije Slovenije.

Društvo se že pripravlja na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Kmetijstvo in prehrana,” ki bo 31. 5. in 1. 6. 2024 v Ormožu.

Prispevek pripravila: Nataša Mrak

Fotografije prispevala: Tatjana Kikec

(Skupno 293 obiskov, današnjih obiskov 1)